Partnerzy Szkoły Języków Obcych Teddy Bear

Partnerzy
Szkoła Języków Obcych Teddy Bear powstała w marcu 1995 uzyskując wpis do ewidencji Kuratorium Oświaty w Krakowie jako niepubliczna placówka oświatowa.

W roku 2005 uzyskaliśmy status autoryzowanego ośrodka egzaminów europejskich TELC. Można u nas zdawać egzaminy z następujących języków: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego.

W ramach programu Addvantage współpracujemy z uznanym ośrodkiem egzaminacyjnym British Council w organizacji egzaminów Cambridge ESOL: KET, PET, FCE, CAE, CPE..
  więcej


Partnerzy medialni

 

Współpracujemy z lokalnymi mediami:

Radio RDN

Radiem Eska

organizując między innnymi wspólne konkursy.

Partnerzy merytoryczni

 

Longman
Wydawnictwo Pearson Longman sprawuje opiekę metodyczną nad naszą szkołą oraz jest głównym dostawcą rozwiązań edukacyjnych stosowanych w trakcie trwania naszych kursów. To instytucja mająca pozycję lidera w świecie edukacji językowej o długiej i znaczącej historii trwającej już 286 lat.

TELC
Od 2005 roku jesteśmy autoryzowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC (The European Language Certificates), zaś od 2011 roku jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym TELC i organizujemy międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego.
Egzaminy TELC powstały przy udziale instytucji europejskich i są honorowane przez administrację państwową, pracodawców oraz uczelnie wyższe Unii Europejskiej, w tym również Polski.
Egzaminy TELC są opracowane i administrowane przez organizację telc GmbH we Franfurcie nad Menem, będącą członkiem ALTE - organizacji zrzeszającej instytucje nadające certyfikaty językowe, uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Telc GmbH posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych.

BRITISH COUNCIL
W ramach programu Addvantage oraz w oparciu o umowy bilateralne współpracujemy z uznanym ośrodkiem egzaminacyjnym British Council w organizacji egzaminów Cambridge ESOL: KET, PET, FCE, CAE, CPE. Większość egzaminów Cabridge ESOL można zdawać w siedzibie naszej szkoły.

Atas
Już od wielu lat współpracujemy z Biurem Wyjazdów Językowych ATAS - instytucją wyspecjalizowaną w wyjazdach edukacyjnych. Za naszym pośrednictwem już kilkadziesiąt osób wyjechało na kursy i obozy językowe na całym świecie.

  Istytucje edukacyjne
Współpracujemy z najlepszymi instytucjami w branży edukacyjnej: Oxford, Cambridge, Hueber , LektorKlett.