Kadra

Kadra
Nasi lektorzy mają wyższe wykształcenie filologiczne oraz przygotowanie pedagogiczne.

Przy doborze kadry zwracamy uwagę na doświadczenie zawodowe, przygotowanie metodyczne, osobiste zaangażowanie, a także na umiejętności interpersonalne lektorów.


Administracja Szkoły

 
Zarząd:

Magdalena Kus
Rafał Kus

Dyrektor Szkoły Języków Obcych Teddy Bear
Nasi lektorzy

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych lektorów w językach:


 angielskim
 francuskim
 hiszpańskim
 niemieckim
 rosyjskim
 włoskim
 angielskim - native speaker