Centrum Egzaminacyjne TELCCentrum Egzaminacyjne TELC

Szkoła Języków Obcych Teddy Bear od roku 2005 funkcjonowała jako Ośrodek Egzaminacyjny TELC (The European Language Certificates), a od sierpnia 2011 uzyskała status Centrum Egzaminacyjnego TELC.

Organizujemy międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego.

Egzaminy TELC powstały przy udziale instytucji europejskich i są honorowane przez administrację państwową, pracodawców oraz uczelnie wyższe Unii Europejskiej, w tym również Polski.

Program naszych kursów jest dostosowany do standardów nauczania i wymagań egzaminów TELC. Nasze materiały edukacyjne mają rekomendacje TELC. Na kursach organizujemy testy próbne, dzięki którym studenci zapoznają się z wymaganiami egzaminów.

Egzaminy TELC wyróżnia nastawienie na komunikację językową i sprawdzanie praktycznych umiejętności językowych.


Co to jest TELC?

Egzaminy TELC są opracowane i administrowane przez organizację telc GmbH we Franfurcie nad Menem, będącą członkiem ALTE - organizacji zrzeszającej instytucje nadające certyfikaty językowe, uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Telc GmbH posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych.

Egzaminy TELC są oparte o wspólny system poziomów umiejętności językowych przyjęty przez Radę Europy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Egzaminy TELC są przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania językowego.