Korzyści dodatkoweProgram językowy Teddy Kids to:

 • 62 lekcje - język angielski (jednostki lekcyjne - Teddy First English - 30 min. lub Teddy Kids - 45 min.), język francuski i język niemiecki - 60 godz.
 • pakiet dodatkowych, bezpłatnych zajęć w grupach profilowanych wiekowo - Teddy Kids' Club (język angielski)
 • dodatkowe bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły - program zajęć, jeden na jeden, mający za zadanie wyrównanie braków w nabywaniu umiejętności językowych
 • nowoczesne materiały edukacyjne
 • stałe monitorowanie postępów w nauceProgram językowy Teddy Teens to:

 • 62, 124 lub 136 - godzinny kurs językowy (język angielski), język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język włoski i język rosyjski - 60 lub 120 godz. lek.
 • pakiet dodatkowych, bezpłatnych zajęć (język angielski) w grupach profilowanych wiekowo (konwersacje z native speakers, klub filmowy i klub dyskusyjny, warsztaty językowe, egzaminy próbne: gimnazjum, matura, Cambridge ESOL)
 • dodatkowe bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły - program zajęć jeden na jeden mający za zadanie wyrównanie braków w nabywaniu umiejętności językowych
 • nowoczesne materiały edukacyjne
 • stałe monitorowanie postępów w nauce
 • możliwość uzyskania w Tarnowie, w siedzibie szkoły, międzynarodowego certyfikatu TELC School, certyfikatów Cambridge ESOL (PET, FCE, CAE, CPE)Teddy Professional to system aktywnej nauki języka, który obejmuje:

 • 124 lub 136 - godzinny kurs językowy (język angielski); język francuski, język hiszpański, język niemiecki, jezyk włoski i język rosyjski - 120 godz. lek. ; kurs przygotowujący do matury - 116 godzin lek.
 • pakiet dodatkowych, bezpłatnych zajęć (język angielski) w grupach profilowanych wiekowo (konwersacje z native speakers, klub filmowy i klub dyskusyjny, warsztaty językowe, warsztaty językowe, egzaminy próbne: matura, Cambridge ESOL)
 • dodatkowe bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie szkoły - program zajęć jeden na jeden mający za zadanie wyrównanie braków w nabywaniu umiejętności językowych
 • nowoczesne materiały edukacyjne
 • stałe monitorowanie postępów w nauce
 • możliwość uzyskania w Tarnowie, w siedzibie szkoły, międzynarodowego certyfikatu TELC, certyfikatów Cambridge ESOL (FCE, CAE, CPE)