Galeria Teddy Bear


Wygrywaj z Teddy Bear

W 2004 roku Studium Nauczania Języków Obcych Teddy Bear zorganizowało konkurs edukacyjny pod hasłem Wygrywaj z Teddy Bear.

Konkurs jest podzielono na trzy kategorie:

1. Teddy Bear's Adventure ( Przygoda Misia Pluszowego) - to konkurs plastyczno-językowy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Zadaniem dzieci jest opracowanie krótkiej historyjki, w formie komiksu rysunkowego, opowiadającej o przygodzie Misia Pluszowego.
Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetyka wykonania, poprawność językowa.

2. Super Teddy Bear - to konkurs plastyczno-językowy dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników będzie wykreowanie nowej postaci, nowego bohatera - niedźwiadka, niedźwiedzia, wzorowanej na postaciach takich jak Superman, Spiderman lub Batman i stworzenie komiksu rysunkowego w języku angielskim, który przedstawi epizod z życia nowego bohatera.
Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetyka wykonania, poprawność językowa i zawartość merytoryczna.

3. All Bears in the World ( Wszystkie niedźwiedzie duże i małe ) - to konkurs plastyczno-językowo-przyrodniczy dla klas 1-3 gimnazjum. Zadaniem młodzieży będzie zebranie informacji biologiczno-encyklopedycznych o gatunkach niedźwiedzi, które występują na świecie i przygotowanie prezentacji plastycznej komentowanej w języku angielskim. Forma prezentacji jest dowolna (gazetka, książeczka, prezentacja multimedialna) i uzależniona od pomysłowości młodzieży.
Ocenie podlegać będzie: pomysłowość, estetyka wykonania, poprawność językowa i zawartość merytoryczna.