Galeria Teddy Bear


Konkurs Tarnów Przyszłosci

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

a) Futuristic Tarnów - to konkurs plastyczno-językowy dla uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej. Zadaniem dzieci jest wykonanie rysunku przedstawiającego, jak wyobrażają sobie nasze miasto w przyszłości. Rysunek może zostać wykonany w dowolnej technice - kredki, ołówek, farby. Format A3. Rysunek powinien być zatytułowany w j. angielskim. W miarę umiejętności językowych dzieci mogą umieścić podpisy rzeczy i osób występujących na plakacie.

b) One-day trip: Tarnów and the area around - to konkurs językowo-plastyczny dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników jest zaplanowanie jednodniowego pobytu w Tarnowie lub Tarnowie i najbliższych okolicach dla zagranicznego turysty. Uczniowie mają wykonać krótki przewodnik po wybranych miejscach Tarnowa i opisać te miejsca, mogą załączyć fotografie lub rysunki trasy i odwiedzanych miejsc. Trasa powinna być tak dobrana, aby zachęcić turystę do odwiedzenia naszego miasta. Maksymalna objętość pracy 2 strony A4.

c) Tarnów Media Project - to konkurs językowo-dziennikarski (na zasadach copywriting-u) dla klas 1-3 gimnazjum. Zadaniem młodzieży jest zaprojektowanie jednej reklamy naszego miasta, która, pokazując atrakcje turystyczne, krajobrazowe lub inne, zachęciłaby turystów z zagranicy do odwiedzenia Tarnowa. Może to być reklama przeznaczona do gazety, telewizji, radia lub Internetu.