Egzamin - język niemieckiEgzaminy z języka niemieckiego:

A1 - Grundstufe - poziom podstawowy

A2 - Start Deutsch 2 - po ok. 240-260 godzinach nauki

B1 - Zertifikat Deutsch - po ok. 400 do 450 godzinach nauki

B2 - Zertifikat Deutsch + - po ok. 550 do 600 godzinach nauki

Start Deutsch - A2

Sprawdza znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A2). Skupia się głównie na umiejętności porozumiewania się po niemiecku w sytuacjach z życia codziennego. Nie sprawdza umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych. Egzamin ten zdaje się po 240-260 godzinach nauki języka. Po uzyskaniu 60% punktów zdający otrzymuje certyfikat z informacjami prezentującymi wyniki poszczególnych części egzaminu. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Zertifikat Deutsch - B1

Egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B1. Przystępują do niego osoby, które mają za sobą od 400 do 450 godzin intensywnej nauki języka. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Egzamin składa się z następujących części:

  1. Leseverstehen (czytanie ze zrozumieniem)
  2. Sprachbausteine (test leksykalno- gramatyczny)
  3. Hörverstehen (słuchanie ze zrozumieniem)
  4. Schriftlicher Ausdruck (pisanie listu)
  5. Mündliche Prüfung (egzamin ustny)

Zertifikat Deutsch Plus - B2

Egzamin potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2. Przystępują do niego osoby, które mają za sobą ok. 600 godzin intensywnej nauki języka. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem uzyskania świadectwa jest przekroczenie progu 60% zarówno w części pisemnej jak i ustnej.

Egzamin składa się z następujących części:

  1. Leseverstehen (czytanie ze zrozumieniem)
  2. Sprachbausteine (test leksykalno-gramatyczny)
  3. Hörverstehen (słuchanie ze zrozumieniem)
  4. Schriftlicher Ausdruck (pisanie listu)
  5. Mündliche Prüfung (egzamin ustny)