Centrum Egzaminacyjne TELC

Certyfikaty
Szkoła Języków Obcych Teddy Bear od roku 2005 funkcjonowała jako Ośrodek Egzaminacyjny TELC (The European Language Certificates), a od sierpnia 2011 uzyskała status Centrum Egzaminacyjnego TELC.
.

Organizujemy międzynarodowe egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Egzaminy TELC powstały przy udziale instytucji europejskich i są honorowane przez administrację państwową, pracodawców oraz uczelnie wyższe Unii Europejskiej, w tym również Polski.
  więcej